დაბრუნება და გაცვლა

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის გადაცვლა

1. პროდუქტის გადასაცვლელად უნდა გამოგვიგზავნოთ პროდუქტი ფოსტით.

1.1 თბილისი, მარუხის გმირების ქ. N15, 0179

2. ფოსტით გამოგზავნისას ჯერ უნდა აიღოთ დაბრუნების ბლანკი და გამოაყოლოთ ის თქვენს გზავნილს. ბლანკის აღება ძალიან მარტივია:

2.1 შედით 'შეკვეთების ისტორია და დეტალები'-ს გვერდზე თქვენ პროფილში.

2.2 ამოირჩიეთ შეკვეთა რომლის პროდუქტის დაბრუნებაც გინდათ.

2.3 მონიშნეთ პროდუქტ(ებ)ი რომლებიც გინდათ რომ დააბრუნოთ.

2.4 გთხოვთ მიუთითოთ გადაცვლის მიზეზი.

2.5 დაელოდეთ ჩვენ დასტურს, რის შემდეგაც გამოგიჩნდებათ ბლანკი.

2.6 ამობეჭდეთ ბლანკი და გამოაყოლეთ შეკვეთას.

3. პროდუქციის გაცვლა შესაძლებელია მისი ადგილზე მიღების დღიდან 7 დღის განმავლობაში(პირველ დღედ ითვლება ჩაბარების დღის შემდგომი დღე).

4.გაცვლა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციას აქვს შენარჩუნებელი სარეალიზაციო იერსახე, არის იდეალურ მდგომარეობაში და მასზე დატანილი ქარხნული იარლიყი არ არის დაზიანებული ან მოხსნილი/დაკარგული.

5. ჰიგიენური მოსაზრებიდან გამომდინარე კოლგოტების და საცვლებისა გაცვლა არ არის შესაძლებელი!

6. ფასდაკლებული პროდუქციის გაცვლა შესაძლებელია, პროდუქციის მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში.

7. შეძენილ პროდუქციაზე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მისი გაცვლის ვადა განისაზღვრება პროდუქციის მიღებიდან 14 დღით(პირველ დღედ ითვლება ჩაბარების დღის შემდგომი დღე).

8. გაცვლის ოპერაციის ჩასატარებლად, გთხოვთ პროდუქციასთან ერთად მოგვაწოდოთ მიღებული ინვოისი.

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება

1. პროდუქტის დაბრუნება შეიძლება ფოსტით;

1.1 თბილისი, მარუხის გმირების ქ. N15, 0179

2. ფოსტით გამოგზავნისას ჯერ უნდა აიღოთ დაბრუნების ბლანკი და გამოაყოლოთ ის თქვენს გზავნილს. ბლანკის აღება ძალიან მარტივია:

2.1 შედით 'შეკვეთების ისტორია და დეტალები'-ს გვერდზე თქვენ პროფილში.

2.2 ამოარჩიეთ შეკვეთა რომლის პროდუქტის დაბრუნებაც გინდათ.

2.3 მონიშნეთ პროდუქტ(ებ)ი რომლებიც გინდათ რომ დააბრუნოთ.

2.4 გთხოვთ მიუთითოთ დაბრუნების მიზეზი.

2.5 დაელოდეთ ჩვენ დასტურს, რის შემდეგაც გამოგიჩნდებათ ბლანკი.

2.6 ამობეჭდეთ ბლანკი და გამოაყოლეთ შეკვეთას.

3. პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია მისი მიღების დღიდან 3 დღის განმავლობაში(პირველ დღედ ითვლება ჩაბარების დღის შემდგომი დღე).

4. დაბრუნება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციას აქვს შენარჩუნებელი სარეალიზაციო იერსახე, არის იდეალურ მდგომარეობაში და მასზე დატანილი ქარხნული იარლიყი არ არის დაზიანებული ან მოხსნილი/დაკარგული.

5. ჰიგიენური მოსაზრებიდან გამომდინარე კოლგოტების და საცვლებისა დაბრუნება არ არის შესაძლებელი!

6. ფასდაკლებული პროდუქციის დაბრუნება არ არის შესაძლებელი (თუმცა შესაძლებელია გადაცვლა)!

7. შეძენილ პროდუქციაზე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მისი დაბრუნების ვადა განისაზღვრება პროდუქციის მიღებიდან 14 დღით(პირველ დღედ ითვლება ჩაბარების დღის შემდგომი დღე).

8. გაცვლის ოპერაციის ჩასატარებლად, გთხოვთ პროდუქციასთან ერთად მოგვაწოდოთ მიღებული ინვოისი.

9. თანხა დაგიბრუნდებათ 2-დან 5 დღემდე შუალედში იმ ანგარიშზე საიდანაც მოხდა ფულის ჩარიცხვა.